Ρυθμίσεις νομίσματος
Κύριος

Ευρώπη

Άλλος
flag_el Τρέχουσες ρυθμίσεις - Řečtina νόμισμα koruna / CZK τρέχον επιτόκιο 1CZK = 1Kč (CZK)
Οι τιμές έργα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων σε τσεχικές κορώνες. Οι μετατροπές νομισμάτων γίνεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία την οποία επέλεξε νόμισμα κατά τις τσεχικές κορώνες με το τρέχον ποσοστό ημέρα της Εθνικής Τράπεζας της Τσεχίας. Για τους λόγους αυτούς, οι τιμές των έργων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία του κορώνες Τσεχίας και άλλων νομισμάτων .